Methylen blue lösning 1% 100 ml

250 kr inkl. moms

Metylenblå med hög renhet

  • UV och ljus skyddat av en bärnstensglasflaska
  • Enkel dosering tack vare glaspipetten
  • Mångsidiga applikationer
  • Tillverkad i Tyskland

Metylenblå med hög renhet, 1% lösning i ultrapure vatten

Vi erbjuder en metylenblå lösning i en koncentration av minst 99%, fylld i en farmaceutisk bärnstensglasflaska inklusive pipett.

Möjligt som reagensmaterial för färgning, färgning av fibrer, bomull, siden och papper. Metylenblått har andra fantastiska användningsområden!

Vi har även Metylen blue men DMSO här;

Tillverkad i Tyskland med kärlek, omsorg och högsta kvalitet!

ingredienser: 1% metylenblått med 99,9% renhet Reag. Ph Eur, 99% ultrapure vatten

Anteckning: Förvaras utom räckhåll för barn! Förvara skyddad från lätt, stängd, torr och upprätt vid rumstemperatur.

CAS-nummer: 61-73-4 · EG-nummer: 200-515-2
Inget farligt ämne i den mening som avses i förordning (EG) nr 1272/2008. Detta ämne klassificeras inte som farligt enligt direktiv 67/548 / EEG.

Kategori: