Väteperoxid H2O2 3% Ph. Eur. 500 ml

170 kr inkl. moms

3% Väteperoxidlösningen erbjuder ett brett spektrum av användningsområden. Farmaceutisk kvalitet (Ph. Eur.).

Produktbeskrivning
Väteperoxidlösning 3%, lösning Ph.Eur.
Sammansättning: 100 ml innehåller 3 g väteperoxid.
Övriga ingredienser: renat vatten, fosforsyra.
Anmärkningar: Väteperoxidlösningen 3% stabiliseras med fosforsyra 10% (AB.).

Förvaring; vid högst 25 ° C.

CAS-nummer: 7722-84-1
EG-nummer: 231-765-0
EG-indexnummer: 008-003-00-9
Lagringsklass: 5.1B

Förvaring: Håll borta från ljus.

Observera att hantering av kemikalier alltid kräver vård och försiktighet. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förpackning: Farmaceutiskt brunt glasflaska inklusive lock

Typ: Allround medel

Innehåll: 500 ml

Ursprungsland: Tyskland

EAN: 4251097502618

PZN: 16835698

Tillbaka till startsida…