Methylen Blue 1% i 10% DMSO-lösning 100 ml

270 kr inkl. moms

  • Alla komponenter är farmaceutiskt rena (Ph. Eur.)
  • UV och ljus skyddat av en bärnstensglasflaska
  • Enkel dosering tack vare glaspipetten
  • Mångsidiga applikationer
  • Tillverkad i Tyskland

Metylenblå / DMSO-blandning med hög renhet av farmaceutiskt rena komponenter

Vi erbjuder en metylenblå / DMSO-lösning i en koncentration av 1% metylenblått, 10% DMSO och 89% ultrarent vatten.

Möjligt som reagensmaterial för färgning, färgning av fibrer, bomull, siden och papper. Blandningen har andra bra användningsområden!

Tillverkad i Tyskland med kärlek, omsorg och högsta kvalitet!

ingredienser: 1% metylenblått med 99,9% renhet Reag. Ph Eur, 10% dimetylsulfoxid ( DMSO ) Ph. Eur., 89% ultrarent vatten

Anteckning: Förvaras utom räckhåll för barn! Förvara skyddad från lätt, stängd, torr och upprätt vid rumstemperatur.

CAS-nummer metylenblå: 61-73-4 · EG-nummer metylenblå: 200-515-2 // CAS-nummer DMSO: 67-68-5 · EG-nummer DMSO: 200-664-3

Inget farligt ämne i den mening som avses i förordning ( EG ) nr 1272/2008. Detta ämne klassificeras inte som farligt enligt direktiv 67/548 / EEG.

Kategori: