Niacinpulver (med FLUSH) 100 g

238 kr inkl. moms

  • Niacinpulver med flush effekt!
  • Om huden kommer i kontakt med pulvret kan rodnad uppstå
  • Niacin är en speciell form av vitamin B3
  • Användningen av ren niacin är mycket mångsidig

Vår produkt är nikotinsyra, så korrekt Niacin med FLUSH. Med denna produkt kan rodnad uppstå vid kontakt med huden, den så kallade flushen. Som ”Flush” är utvidgningen av blodkärlen och ökningen av blodvolymen under en kort tid. En mätsked inkluderad motsvarar 260 mg.

Användningen av ren niacin, även kallad nikotinsyra, är mycket mångsidig.

Form: pulver
Färg: vit
Lukt: luktfri

CAS-nummer: 59-67-6
EG-nummer: 200-441-0

Lagringsinstruktioner: Förvara produkten utom räckhåll för små barn.

Juridisk information: Ingen mat, kosttillskott eller mediciner.

Farvarningar (H-fraser): H319 – Orsakar svår ögonirritation.

Säkerhetsanteckning (P-fraser):P305 + P351 + P338 – När du kontaktar ögonen: Skölj försiktigt med vatten i några minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljas.

GHS-märkning:
ghs_07_exlam
Signalord:
respektera
Kategorier: ,