Kalium / Potassium 500mg, aktiv mängd 36%

169,00 kr inkl. moms

Allmän information
Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom det utlöser tre av de fem typerna av smakupplevelser, beroende på koncentration. I högre doser ger kalium har en karaktäristisk smak av salt. En vuxen människa har ca 150-250 gram i kroppen. Närmare 98 % av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga kroppen. Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineraler kalcium och fosfor förekommer mer rikligt i kroppen.

Innehåll: 60 kapslar. 360 mg Kaliumcitrat (Trikaliumcitrat) per kapsel. Aktiv mängd 36 % (180 mg).
Kapseln består av fiskgelatin.

Läs mer…

Kategori: