Selenmetionin, E-vit & B6

149,0 kr inkl. moms

Selen är en mycket viktig antioxidant och en mycket viktig beståndsdel i antioxidantenzymet glutationperoxidas. Den bryter ned väte- och fettsyraperoxider och förhindrar därigenom uppkomsten av fria radikaler. Selen kan därför mycket effektivt skydda kroppen från oxideringsreaktioner som förstör celler, påskyndar åldrandet och leder till sjukdom.
Fysiologiskt är selen viktig för hjärtats och musklernas funktioner. Det är en viktig del i kroppens immunförsvarssystem och skyddar bl.a. mot allergier. Studier påvisar även att det finns ett samband mellan selenbrist och ökad förekomst av cancer.
Terapeutisk användning
Skydd mot oxidativ skada i följande system:
1. Lungorna.
2. Celler i mag- och tarmkanalen.
3. Olika typer av blodceller.
4. Cellmembranen.
5. Manliga reproduktionsorgan, testiklar och spermier.
6. Celler relaterade till luktkänsla.
Övriga behandlingsområden:
Växtvärk Nedsatt mental skärpa MS
Ångest Grå starr Trötthet
Reumatiska besvär E-vitaminförgiftning Tungmetallsförgiftning
Allergi Mot biverkningar från cellgifter Strålningsbehandling (skador)
Akne Schizofreni Depression
Nedsatt syntes av T3 Antioxidant (redox) Nedsatt immunförsvar
Dålig kvalitet spermier Levertoxicitet Låg Fas 1 i levern
Höga halter av kvicksilver Hjärtsvikt Hypothyreos
Extrem trötthet Struma Missfall (återkommande)
Infertilitet