Selenmetionin, E-vit & B6

129.00kr inkl. moms

Selen är en mycket viktig antioxidant och en mycket viktig beståndsdel i antioxidantenzymet glutationperoxidas. Den bryter ned väte- och fettsyraperoxider och förhindrar därigenom uppkomsten av fria radikaler. Selen kan därför mycket effektivt skydda kroppen från oxideringsreaktioner som förstör celler, påskyndar åldrandet och leder till sjukdom.
Fysiologiskt är selen viktig för hjärtats och musklernas funktioner. Det är en viktig del i kroppens immunförsvarssystem och skyddar bl.a. mot allergier. Studier påvisar även att det finns ett samband mellan selenbrist och ökad förekomst av cancer.
Terapeutisk användning
Skydd mot oxidativ skada i följande system:
1. Lungorna.
2. Celler i mag- och tarmkanalen.
3. Olika typer av blodceller.
4. Cellmembranen.
5. Manliga reproduktionsorgan, testiklar och spermier.
6. Celler relaterade till luktkänsla.
Övriga behandlingsområden:
Växtvärk Nedsatt mental skärpa MS
Ångest Grå starr Trötthet
Reumatiska besvär E-vitaminförgiftning Tungmetallsförgiftning
Allergi Mot biverkningar från cellgifter Strålningsbehandling (skador)
Akne Schizofreni Depression
Nedsatt syntes av T3 Antioxidant (redox) Nedsatt immunförsvar
Dålig kvalitet spermier Levertoxicitet Låg Fas 1 i levern
Höga halter av kvicksilver Hjärtsvikt Hypothyreos
Extrem trötthet Struma Missfall (återkommande)
Infertilitet

 

 

 

Kategori:

Beskrivning

Produktinformation:
60 tabletter. Varje tablett ger 100 mcg från selenmetionin, 10 mg vitamin E (dl-alphatocopherol) & 10 mg vitamin B6 (pyridoxin HCL). Tabletthjälpmedel: cellulosafibrer från tall.
Allmän information
Selen är ett grundelement och ett essentiellt näringsämne för människan. Selen samverkar med E-vitamin i sin antioxidativa verkan.
Dosering: RDI. 70 mcg. ODI. 100-300 mcg. TDI. 200-400 mcg. Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) kombinera med bredspektrum (2+2).
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: Okänd.
Lagringstid i levern: Okänd.
Biotillgänglighet: 40-70% beroende på matsmätningssystemets funktion och selenkvaliteten. Vitamin B6 och E ökar biotillgängligheten hos selen.
Toxisk dos och biverkningar – Trots att selen är ett viktigt spårämne så är det giftigt om de tas i för höga doser. Överskridande av en övre gräns för intag av 400 mcg per dag kan leda till selenosis. Symptom på selenosis innefattar en vitlöksaktig lukt från andedräkten, gastrointestinala besvär, håravfall, sårskorpa runt naglar, trötthet, irritabilitet, och neurologiska skador. Extrema fall av selenosis kan leda till cirros i levern och lungödem.
Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av selen kan påverka upptaget av vitaminerna A, B2 och spårämnet zink. Därför bör långtidsprofylax (mer än 3 månader) kompletteras med ett brett spektrum som innehåller dessa ämnen ex. Optimal Protect (2+2).
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.
Synergister. B1, B3, B6, C, E, Na, K, Cu, Zn, Mn, Fe, Ca, Jod.
Antagonister. A, B2, Hg, Zn, Cd.
Selen och läkemedel – Finns inga kända kontraindikationer.
Absorption – Selen absorberas i tunntarmen i huvudsak bunden till aminosyrorna cystein och methionine vilket innebär att bio-tillgängligheten är relaterad till en fungerande proteas i magsäcken och tunntarmen. Utsöndringen sker i första hand via lever och galla. Man har identifierat ett specifikt protein, selenoprotein, som antas vara den primära transportören av selen i blodet.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Selenmetionin, E-vit & B6”


Utvalda produkter

Särskild kategori med produkter