Stone breaker – Chansa Piedra (Phyllanthus niruri)

Chanca Piedra, F2 Stimuli

Produktinformation: 100 tabletter. Varje tablett innehåller extrakt motsvarande 5000 mg Chansa Piedra. Bindemedel: Mikrokristallinsk cellulosa.
Allmän information – Chansa Piedra är en liten ettårig ört som når ca 30-40 cm i höjd. Chansa Piedra hör hemma i den sydamerikanska folkmedicinen och dess användning är utbredd över hela världen. När de spanska conquistadorerna kom i kontakt med denna ört under erövringen av Sydamerika under 1500-talet så gav de örten namnet Chansa Piedra – stensprängaren – eftersom den traditionellt används just mot njur-och gallsten. Inom den sydamerikansk folkmedicinska traditionen anses den även leverstärkande, används mot virus, hepatit A, B, C, herpes, mot högt blodtryck, höga kolesterolvärden, vattendrivande, smärthämmande (ämnet geranin i växten är 7 ggr starkare än aspirin), avgiftande, blodrenande. Chansa Piedra kan eventuellt förstärka effekten av skolmediciner som verkar blodsockerreglerande, blodtrycksreglerande och urindrivande.

Del som används: hela växten

Kliniska användningsområden
Njursten och gallsten (aktiva stenar och som förebyggande)
Balanserande, stärkande, avgiftande och leverskyddande (balanserar leverenzymer)
Antivirala egenskaper
Balanserar, stärker, avgiftar och skyddar njurarna
Mot högt blodtryck och höga kolesterolvärden
Dosering: 2 tabletter om dagen (1+1) morgon och kväll. Kombinera gärna med Noacid (2+2).
Skall alltid ges tillsammans med magnesium.
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: 6-12 timmar.
Biotillgänglighet: är relaterad till mag-tarm kanalens generella funktion.
Toxisk dos och biverkningar – Låg toxicitet. Allergiska reaktioner kan förekomma – emellertid mycket ovanligt. Överdosering kan ge lös avföring och illamående.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes, graviditet, magnesiumbrist.
Kontraindikationer – Chanca piedra sänker blodtrycket. Personer med hjärtproblem eller om de tar receptbelagda läkemedel för hjärtat bör rådgöra professionell vårdgivare innan intag av denna ört.
Chanca piedra kan stimulera menstruation. Det bör därför anses kontraindiserande vid graviditet.
Chanca piedra kan ha kvinnliga antifertilitetseffekter. Även om denna effekt inte har dokumenterats hos människor, är användningen av örten troligen kontraindicerat hos kvinnor som vill bli gravida eller tar fertilitetsläkemedel.
Chanca piedra har hypoglykemiska effekter hos djur och människor. Det är därför kontraindicerande hos personer med hypoglykemi. Diabetiker bör rådgöra med sin läkare innan de tar denna ört.
Chanca piedra har vätskedrivande effekter. Kronisk och akut användning av denna ört kan vara kontraindikerande hos personer där diuretika inte rekommenderas. Kronisk långvarig användning av diuretika kan orsaka elektrolyt-och mineral obalanser. Man bör rådgöra med sin professionella vårdgivare om man väljer att använda örten kroniskt under längre tid än tre månader, om eventuella biverkningar av långtids diuretikum användning.
Chanca Piedra och läkemedel – Försiktighet bör tillämpas i följande lägen:
1. Kan förstärka verkan av insulin och antidiabetika.
2. Denna växt innehåller en naturligt förekommande växtkemikalie kallad geranin. Denna kemikalie har dokumenterats inneha hypotensiva och angiotensin converting enzyme hämmande effekter i djurstudier. Som sådan, kan denna växt förstärka blodtryckssänkande läkemedel, beta-blockerare och andra hjärtmediciner.

Rekommenderat daglig dos; 2 tabletter om dagen (1+1) morgon och kväll. Kombinera gärna med Noacid (2+2).
Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för barn. Överdosera ej rek. dos. Kosttillskott är ej alternativ till varierad kost. Tag ej tillsammans med läkemedel

 

Tillbaka till startsida

Lämna ett svar