Bio Zink

139,00 kr inkl. moms

Zink har en betydande roll
Zink behövs för ett normalt fungerande immunsystem och för att ämnesomsättningen ska fungera som den ska. Hormonproduktionen är beroende av zink liksom för tillväxten av naglar, hår, bildandet av ben samt vid sårläkning. Hjärna, ögon, hud, könsorgan samt produktion av protein är andra områden där zink har en betydande roll

Zink är den mineralbrist som är vanligast i Sverige!

Vid brist av Zink
Zinkbrist kan vara en bidragande orsak till hormonella störningar. Andra symptom kan vara försämrad sårläkning och minskat skydd mot infektioner. Aggression och depression, inlärningssvårigheter och apati är även de förknippade med zinkbrist. Stress, håravfall, hudförändringar och hudsjukdomar kan orsakas av ett alltför lågt intag av mineralet
Zink är en stark antioxidant och vid infektioner, stress och vid ansträngande motionspass utsöndrar kroppen extra mycket zink. Det kan då vara av betydelse att fylla på kroppens depåer
Under senare år har man kunnat konstatera att zink har en förebyggande och återställande funktion i samband med förkylning. Zink skyddar mot både bakteriella – och virusinfektioner
Vanliga symtom på zinkbrist är hudförändringar, hudsprickor, eksem, spruckna naglar, dålig sårläkning, håravfall, hudbristningar, försämrad smak samt försämrat immunsystem

Zink är den mineralbrist som svenskar i allmänhet lider störst brist på. Det är en mineral som behövs för 100-tals viktiga kroppsfunktioner. I och med att denna mineral är inblandad i så många funktioner i kroppen finns det även en mängd symtom som kan indikera zinkbrist.

Huvudfunktionen hos zink är att stödja och möjliggöra enzymreaktioner. Idag känner man känner till mer än 200 metallhaltiga enzymer som är zinkberoende för att kunna utföra sina uppgifter. Zink behövs även för proteinsyntes och omsättning av kolhydrater, och utgör en viktig beståndsdel i produktion, lagring och sekretion av insulin. Det är intressant att notera att många personer med obalans i blodsockret och typ 2 diabetes ofta har zinkbrist

Zink vidförkylning
Zink är en mineral viktigt för bland annat synen, hörseln, huden, sårläkningen samt för vårt luktsinne och immunförsvar. Dåliga zinkvärden gör att man lättare blir förkyld och vid förkylning tar det också längre tid att tillfriskna. Flera studier har visat att zink är ett mycket värdefull tillskott vid förkylningstider.

Zink. Bio Zink
Innehåll. Varje tablett ger 40 mg högvärdig kelaterad zink från zinkcitrat och zinkaspartat samt 5 mg vitamin B6 från pyridoxin HCL. Tabletthjälpmedel: Cellulosafibrer från tall.
Allmän information

Kategori: