Zeolite 100g, pulver

398 kr inkl. moms

Zeoliten är i pulverform

Exponering för giftiga kemikalier och metaller är en daglig förekomst och en gång i kroppen multiplicerar kemikalier och toxiska metaller produktionen av skadliga fria radikaler som förgiftar kroppen, försämrar cell- och organfunktionen och leder till allvarliga hälsoproblem.

Innehåller: 100 gr Zeolite; 1 krm / dag eller enligt ordination. 1 krm är 785 mg. Innehåll per kapsel var: 575 mg zeolite. Mikronstorleken är i genomsnitt 19 mikron
Allmänt om zeolite
Zeolite räknas in i gruppen av mikroporösa aluminatsilikat mineraler. Zeoliter har egenskaper som adsorbenter och katalysatorer. Zeoliter har en porös struktur som kan rymma ett stort antal olika katjoner. Dessa positiva joner är ganska löst bundna och kan lätt bytas ut mot andra i en kontaktlösning. Detta innebär att det har förmågan att binda olika typer av tungmetaller. Den har en väldigt hög kiselhalt (72 %) vilket medför att den även är ett intressant tillskott för behandling av kisel brist. En kapsel som innehåller 575 mg zeolit ger därmed 414 mg kiseloxid. Men nu har vi bytt ut kapslarna mot Zeolite i pulverform
Dosering: 1 krm / dag i minst 90 dagar. 1 krm är 785 mg
Klinisk användning Avgiftning av tungmetaller.
Brist på kisel
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Beräknad verkanstid: Inom 30 minuter. Halveringstid: 6-12 timmar i blodet.
Biotillgänglighet: Beroende på matsmältningssystemets arbetsförmåga.
Toxisk dos och biverkningar – Ingen känd toxicitet.
Kontraindikationer – Inga kända. Långvarig användning kan hypotetiskt öka behovet av spårämnen ex järn, zink, krom, mangan och molybden. Långvarig behandling behöver därför kompletteras med ett bredspektrum som innehåller dessa spårämnen. Försiktighetsåtgärder – Inga kända. Synergister – Magnesium. Antagonister – Aluminium. Zeolite och konventionella läkemedel – Inga kända interaktioner och kontraindikationer

Läs mer Här