Vitamin K2 Menakinon, 120 tabletter

298,00 kr inkl. moms


Delbetala från 173 SEK/månad.

Produktinformation. 120 tabletter. Varje tablett ger 91 mcg vitamin K2 från Menakinon (Mk-7).
Bindemedel: Cellulosafibrer från tall.

Allmän information – K2 Menakinon är ett specialtillskott för regleringen av kroppens K-vitamindepåer.
K-vitamin är viktig för blodets koagulationsförmåga och spelar en avgörande roll för näringsupptaget i tarmen.
K-vitamin kan till viss del tillverkas av tjocktarmens bakterier. K-vitamin är fettlöslig och utsöndras långsamt ur kroppen. Mängden K-vitamin som lagras i kroppen är relativt liten jämfört med andra fettlösliga vitaminer.
Vitamin K1 (fyllokinon) syntetiseras i växter. Vitamin K2 (menakinoner, MK) bildas av bakterier i mag-tarmkanalen hos människan.

Halveringstid: ca 2 veckor.
Lagringstid i levern: 4 veckor.
Biotillgänglighet: 30-80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett och klorofyllämnen.

Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin K kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, D, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, blödarsjuka.
Synergister – Vitamin A, D, och E. Mineralen Mangan.
Antagonister – Essentiella fettsyror, de fettbundna vitaminerna A, D och E. Vitamin B1 och B12. Kalcium, koppar och natrium. Behandling bör kompletteras med preparat som innehåller lägre doser av dessa substanser.
Alfakinon och konventionella läkemedel

Relativa kontraindikationer: höga intag av K-vitamin (över 500 mcg) kan motverka effekten av vissa blodförtunnande läkemedel och läkemedel mot blödarsjuka.

Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.

Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. K-vitamin är ljuskänsligt.
Skall ej tas av människor med överkänslighet mot Medigaco Sativa.

Kosttillskott används som ett komplement till en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rek. dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn.

Läs mer

Kategori: