Sömn Booster 30 st plåster, Melatonin Gaba

249 kr

Innehåller; Melatonin 5 mg, GABA 4mg

Melatonin (N-acetyl-5-metoxitryptamin) är ett hormon som produceras av tallkottkörteln (epifysen) från tryptofan. Melatoninets effekt är att man blir sömnig, och utsöndringen av melatonin är troligen kroppens viktigaste mekanism för att få oss sömniga. Sekretionen av melatonin varierar under dygnet och påverkas av ljus/mörkernivån. Nivån ökar vid mörker och är som högst på natten.

Melatonin kan ordineras vid behandling av kroniska sömnbesvär och för exempelvis blinda som inte kan reglera dygnsrytmen med hjälp av dagsljus. Melatonin fungerar genom att det aktiverar melatoninreceptorer, så kallade M1, M2 och M3-receptorer. Särskilt M1 och M2-receptorerna är viktiga

Melatonin som läkemedel kan antingen tidigarelägga eller senarelägga dygnsrytmen beroende på när under dagen man tar det. Störst tidigareläggande effekt ses när dosen ges kring 6 timmar innan ordinarie sänggående, medan intag på natten eller morgonen snarare senarelägger dygnsrytmen. Man ser en ökande effekt av melatonin upp till 0,5 mg, därefter uppnås en platåeffekt.

Flera studier tyder på att melatonin kan mildra besvären av jetlag och sömnsvårigheter.

Melatonin hämmar noradrelain men enbart om man lagt sig ner efter man tagit det.

GABA (gamma-aminosmörsyra) eller “hjänans budbärare” som den också kallas. GABA, en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid (skrivs även som γ-aminobutyric acid), eller gammaaminosmörsyra, är den vanligaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet. Det är en form av smörsyra. Ämnets namn enligt IUPAC är 4-aminobutansyra.
Utsöndring av GABA i en nervcells synaps hämmar nervcellen från att överföra impulser till nästa nervcell. GABA är bland annat vanlig i de basala ganglierna. GABA binds vid cellerna av särskilda cellytereceptorer, GABA-receptorer, som finns i hjärnan och vilka samverkar med G-proteiner. Receptorerna styr klorid, kalcium- och kalciumkanaler. GABA verkar som neurotransmitter genom GABA-plasmamembrantransportproteiner vilka kontrollerar upptaget av GABA i centrala nervsystemet.
En del av de receptorer som reagerar på GABA är även känsliga för alkohol, bensodiazepiner och barbiturater (lugnande medel), vilka därmed har samma verkan som GABA. På grund av att dessa ämnen kan bindas till samma receptor och förstärka varandras effekt kan de tillsammans orsaka koma eller död eftersom alltför mycket kloridjoner strömmar in i nervcellen och hyperpolariserar den.
GABA är en av de signalsubstanser som förflyttar korttidsminnets information till långtidsminnet. Intag av alkohol kan förändra ämnets balans med de andra signalsubstanserna såsom glutamat, vilket gör att överflyttning mellan korttids- och långtidsminnet slutar fungera. Detta kan ge minnesluckor.

Sömn BoosterPlåsters

100%
naturliga ingredienser frisätts långsamt genom huden, (16-24
tim) och transporteras vidare via kroppens
blodbanor. Därigenom förbigår de matsmältningen, som delvis förstör vitaminer
innan de kan göra nytta

Plåstrets leveranssystem (transdermal teknik) möjliggör därför för lägre doser,
då minimum 95 % absorberas och minimerar därmed risken för biverkningar.
Plåstret kan med fördel användas av glutenallergiker och liknade eftersom dessa
grupper har svårt att tillgodogöra sig näring via tarmen.

Lätt att applicera

Placera plåstret var somhelst på
huden där det
är torrt,
rent och hårlöst.
Axeln, ryggen,
och magenär
särskilt bra ställen. Ta bort
det använda plåstret efter 24 timmar och sättpå ett
nytt vid samma tidpunkt varje
dag, men placera denpå
olika delar av din
kropp för att minimerarisken för en
hud irritation.