Niacinamid – Vitamin B3, 200mg förstärkt med andra B-vitaminer, 60 tbl

259,00 kr inkl. moms

B3 – Niacinamid Synergos
60 tabletter/förpackning. OBS! Ny receptur december 2016.
Allmän information
B3 Synergos innehåller vitamin B3 formen Niacinamid, som inte ger upphov till flushningsverkan. Niacinamid, vitamin B3, är ett vattenlösligt vitamin tillhörande B-vitamingruppen. Brist på B3 ger upphov till bristsjukdomen Pellagra. Symtomen innefattar dermatit, sömnlöshet, svaghet, mental förvirring och diarré.
B3 Synergos är ett synergimedel vilket innehåller ett brett spektrum av B3 synergister vilket ökar både biotillgänglighet och verkan av vitamin B3 i kroppen.
Terapeutisk användning
Kolesterolbalansering 600 mg (1+1+1) Förebyggande typ-1 diabetes 400 mg (1+1)
Förhöjda kolesterolvärden 600 mg (1+1+1) Dåligt balanssinne 400 mg (1+1)
Nikotinavvänjning 400 mg (1+1) Raynauds syndrom 400 mg (1+1)
Högt blodtryck 400 mg (1+1) Migrän 400 mg (1+1)
Huvudvärk 400 mg (1+1) Yrsel 400 mg (1+1)
Brist på saltsyra 400 mg (1+1) Efterbehandling stroke 400 mg (1+1)
Motverkar åderförkalkning 400 mg (1+1) Smygande demens 400 mg (1+1)
Känslighet mot kyla 400 mg (1+1) Raynauds syndrom 400 mg (1+1)
Högt blodtryck 400 mg (1+1) Migrän 400 mg (1+1)
Huvudvärk 400 mg (1+1) Yrsel 400 mg (1+1)
Nedsatt ämnesomsättning 400 mg (1+1) Immunstimulator 400 mg (1+1)
Nedsatt binjurefunktion 400 mg (1+1) Exokrin pankreas insufficiens 400 mg (1+1)
Stelhet i leder 600 mg (1+1+1) Reumatoid artrit 1200 mg (2+2+2) Luktintolernas 400 mg (1+1) Schizofreni (Pellagra) 600 mg (1+1+1) Hyperpigmentering 400 mg (1+1) Pellagra 400 mg (1+1)
Nedsatt leverfunktion 400 mg (1+1) Depression 600 mg (1+1+1)
Niacinamid dosering – RDI: 13-18 mg i födan. ODI: 50 mg med tillskott. TDI: 100–3 000 mg genom tillskott.
Behandlingstid är 1-3 månader. Långtidsprofylax (mer än 3 månader) bör kompletteras med ett brett näringstillskott. Komplettera behandling längre än 3 månader med förslagsvis Bredspektrum Antioxidant (2+2).
Beräknad tid av verkan: Inom en månad.
Lagringstid i levern: Ca 2 månader.
Biologisk halveringstid: I levern ca 1 månad.
Biotillgänglighet: Upp till 100 %.
Toxicitet: Niacinamid har inte samma vasodilaterande effekt som niacin. Den har heller inte samma påverkan på levern och kroppens fettmetabolism. Höga doser niacinamid bör dock fortfarande betraktas som ett medel med toxisk potential vid vuxendoser överstigande 3 gram/dag. Men sammantaget ger niacinamid sällan biverkningar vid kontrollerade doser.
Försiktighetsåtgärder: Svåra hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, diabetes och kraftig översyrlighet.
Ämnets antagonistiska och synergistiska struktur. Synergister. B, C, P. Antagonister. Cu, Ca, Na.
Flera läkemedel kan påverkas av niacin.
Sulfinpyrazon är en medicin för behandling av gikt som främjar utsöndringen av urinsyra från blodet till urinen. Niacinamid kan hämma effekten av detta läkemedel.
Östrogen och östrogen-innehållande orala preventivmedel ökar effektiviteten i niacin syntes från tryptofan, vilket resulterar i ett minskat niacinbehov. Användning av det kolesterolsänkande läkemedlet Levastatin ihop med högdos niacinamid kan öka risken för njurskador.
Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av Niacinamid ökar cellernas förbrukning av fram för allt magnesium. Därför bör behandling alltid kompletteras med intag av magnesium 500-1000 mg per dag.
Absorptionen – Frisättningen av niacinamid äger rum i tolvfingertarmen via inverkan av gallsaft och enzymer i pankreassaften. Upptagningsförmågan bedöms som relativt god och sker genom passiv diffusion. Absorptionen är god men minskar relativt vid högre intag. Överskott av niacinamid utsöndras via urin.

 

Kategori: