Kapsel Maskinen, storlek 0, 1 set

395,0 kr inkl. moms

Kapsel Maskinen används för att
manuellt fylla medicinkapslar med pulver innehåll.

Vad är Kapsel Maskinen tillverkad av?
 Plasttypen som topp- och basdelen, samt sockel- och pressdel är tillverkad av ABS plast. ABS plast följer de krav på kontakt med livsmedel och 
dricksvatten, som har fastställts av USAs “Food and DrugAdministration”, den
 Federala Hälsoministeriet, de föreskrifterna från “British Plastics
 Organisation” och Tysklands”Bedarfsgegenständeverordnung”, samt andra
nationella och internationella regler.

ABS har god kemisk och stresstålighet mot
sprickor som kan orsakas av oorganiska saltlösningar, alkalier, mineralsyror
 (utom starkt oxiderande syror) och vissa mineral-, växt- och animaliskaoljor.

Petroleumbaserade oljor, lösningsmedel
och lacker BÖR EJ ANVÄNDAS, eftersom de kommer att orsaka att materialet
skadas. Det finns också en möjlighet att plasten kan skadas av pulver med en hög
halt av Eugenol olja (Fenylpropen). Eugenol är en eterisk olja som finns i örter
som kryddnejlikor, muskot, kanel och lagerblad.

De två fjädrande delar av Kapsel Maskinen 
är tillverkade av Delrin Acetalplast. Detta material följer de regler som
 fastställts av USAs “Food and Drug Administration” för upprepad kontakt med 
livsmedel och de regler som fastställts av “National SanitationFoundation” för
användning i dricksvatten. Spridarekortet är tillverkat av PVC plast. Om du inte 
vill använda PVC, kan du göra ett eget kort av papperskartong eller liknande
organiska material.

Kategori: