Kalium / Potassium 500mg

179.00kr inkl. moms

Kalium
Innehåll: 60 kapslar. 500 mg Kaliumcitrat (Trikaliumcitrat) per kapsel. Aktiv mängd 36 % (180 mg).
Kapseln består av fiskgelatin.
Allmän information
Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom det utlöser tre av de fem typerna av smakupplevelser, beroende på koncentration. I högre doser ger kalium har en karaktäristisk smak av salt. En vuxen människa har ca 150-250 gram i kroppen. Närmare 98 % av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga kroppen. Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineraler kalcium och fosfor förekommer mer rikligt i kroppen.
Terapeutisk användning
Trötthet Fysisk svaghet Muskelsvaghet
Arytmier Sömnlöshet Mental förvirring
Dålig muskelkontroll Vätskebindning Stresskänslighet
Svullnader Svaga reflexer Muskelkramper
Hypoglykemi Domningar Högt blodtryck
Hjärtsvikt Överskott natrium Överfunktion binjurar
Kraftig svettning Allergier Akne
Översyrlighetsrelaterade Högt blodtryck Menstruationssmärtor
Sömnlöshet Arytmi Ödem/kvarhållande av vätska
Fysisk svaghet Muskelsvaghet Mental förvirring
Svaga reflexer Överskott natrium
Brist på kalium i kroppsvätskor kan orsaka ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas hypokalemi, vanligtvis till följd av kräkningar, diarré och utsöndring i urin. Det kan i allvarliga tillstånd leda till förlamningar och i värsta fall hjärtstillestånd. Hypokalemi är ett medicinskt tillstånd vari koncentrationen av kalium i blodet är låg.

Kategorier: , ,