Kalium / Potassium 500mg

159.00kr inkl. moms

Kalium
Innehåll: 60 kapslar. 500 mg Kaliumcitrat (Trikaliumcitrat) per kapsel. Aktiv mängd 36 % (180 mg).
Kapseln består av fiskgelatin.
Allmän information
Kalium är ett grundämne med symbolen K och atomnummer 19. Kalium kan upptäckas genom smak, eftersom det utlöser tre av de fem typerna av smakupplevelser, beroende på koncentration. I högre doser ger kalium har en karaktäristisk smak av salt. En vuxen människa har ca 150-250 gram i kroppen. Närmare 98 % av allt kalium i kroppen finns inne i cellerna. Kalium är den åttonde vanligaste förekommande grundämnet i den mänskliga kroppen. Människokroppen innehåller ungefär lika mycket kalium som svavel och klor. Endast de stora mineraler kalcium och fosfor förekommer mer rikligt i kroppen.
Terapeutisk användning
Trötthet Fysisk svaghet Muskelsvaghet
Arytmier Sömnlöshet Mental förvirring
Dålig muskelkontroll Vätskebindning Stresskänslighet
Svullnader Svaga reflexer Muskelkramper
Hypoglykemi Domningar Högt blodtryck
Hjärtsvikt Överskott natrium Överfunktion binjurar
Kraftig svettning Allergier Akne
Översyrlighetsrelaterade Högt blodtryck Menstruationssmärtor
Sömnlöshet Arytmi Ödem/kvarhållande av vätska
Fysisk svaghet Muskelsvaghet Mental förvirring
Svaga reflexer Överskott natrium
Brist på kalium i kroppsvätskor kan orsaka ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas hypokalemi, vanligtvis till följd av kräkningar, diarré och utsöndring i urin. Det kan i allvarliga tillstånd leda till förlamningar och i värsta fall hjärtstillestånd. Hypokalemi är ett medicinskt tillstånd vari koncentrationen av kalium i blodet är låg.

Beskrivning

Dosering.
RDI. 1800-2000 mg i födan. ODI: 400-800 mg med tillskott. TDI: 400–5 000 mg genom tillskott. Rekommendation: 2-4 kapslar per dag morgon och kväll.
Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering.
Beräknad verkanstid: Inom en vecka.
Halveringstid: I celler några veckor. I blodet några timmar.
Biotillgänglighet: Upp till 90 %. Vid brist är biotillgängligheten hög.
Toxisk dos och biverkningar – Onormalt förhöjda serumkoncentrationen av kalium kallas hyperkalemi. Det uppstår när intag av kalium överstiger kapaciteten hos njurarna att göra sig av med överskottet. Akut eller kronisk njursvikt, användning av kaliumsparande diuretika, och otillräcklig aldosteronutsöndring (hypoaldosteronism) kan resultera i ackumulering av kalium.
Orala doser större än 18 gram per dag hos individer som inte är vana vid höga intag kan leda till hyperkalemi, även hos dem med normal njurfunktion. Symtom på hyperkalemi kan vara stickningar i händer och fötter, muskelsvaghet och tillfällig förlamning. Den allvarligaste komplikationen av hyperkalemi är utvecklingen av en normal hjärtrytm (hjärtarytmi).
Försiktighetsåtgärder. – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt.
Synergister. Na, Mg, Mn, Zn, P, Fe, Ca.
Antagonister. Ca, Mg, Na, Cu.
Kalium och läkemedel – kalium skall ej ges ihop med antibiotika eftersom det blockerar absorption i tarmen av läkemedlet. Intas med 3 timmars intervaller.
Följande läkemedel kan ge upphov till hyperkalemi och bör därför ej kombineras med högdos kalium (över 800 mg kalium/dag).
Kaliumsparande läkemedel Spironolakton, triamteren, amilorid
ACE (ACE)-hämmare Kaptopril, enalapril, fosinopril
Antiinflammatoriska medel (NSAID) Indometacin, ibuprofen, ketorolak
Anti-infektionsmedel Trimetoprim-sulfametoxazol, pentamidin
Antikoagulantia Heparin
Hjärtglykosid Digitalis
Blodtryckssänkande medel Beta-blockerare, alfa-blockerare
Angiotensinreceptorblockerare Losartan, valsartan, irbesartan, kandesartan
Absorbering – Kalium spjälkas till den fria formen av joner i tolvfingertarmen via inverkan av galla och pankreasenzymer. Absorberingen som både äger rum i tunn- och tjocktarmen är relativt god, ca 90 %, och sker via passiv diffusion.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Kalium / Potassium 500mg”


Utvalda produkter

Särskild kategori med produkter