Humiforte Plus, 120 kapslar

250 kr inkl. moms

I våra kroppar visar forskning och studier att humus- och fulvosyra bland annat kan ha följande effekt:
Ökad energi.
Stödjer sköldkörtelns normala funktion.
Förbättrar immunförsvarets normala funktion.
Stödjer cirkulationen och bibehåller normal syresättning av blodet.
Bibehåller ett gott minne och hjärnans normala funktion.
Bibehåller normal uthållighet.
Stödjer enzymproduktionen och fungerar som en katalysator för enzymreaktioner.
Stödjer hormonproduktionen.
Ökar upptaget av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.
Upprätthåller normal alkalinitet och balanserar pH-värdet i kroppen.
Binder, avgiftar och neutraliserar kroppen från olika toxiner såsom pesticider och giftiga metaller.
Skyddar mot oxidation. Är en kraftfull antioxidant.
Bryter ner näringsämnen i mindre partikelstorlek och sänker näringsämnenas molekylärvikt.
Ger kroppen rätt förutsättning att effektivare absorbera vitaminer och andra näringsämnen.
Stödjer tymuskörtelns normala funktion.
Förser kroppen med livsviktiga elektrolyter.
Balanserar cellmiljön och bibehåller cellmembranens permeabilitet (genomsläpplighet).
Reparerar och underhåller cellerna.
Bibehåller normal tillväxt och metabolism.

Humussyra lägger sig som en film på virus vilket gör att viruset inte kan kan fästa på cellmembranet. När viruset inte kan fästa så kan det heller inte ta sig in i värdcellen och ta över den för sin reproduktion och därmed avstannar angreppet. Studier visar att humussyra bibehåller ett normalt skydd mot virusinfektioner och även medverkar i tillfrisknandet när man redan smittats.