Harpago – Djävulsklo (Harpagophytum procumbens) 60 kapslar

298,00 kr inkl. moms

För djur med inflammation – OBS Karenstid 96 timmars enligt STC

Bra för muskler och leder. OBS: STARKT anti-inflammatoriskt

Användning: Vid atrit med smärtor eller inflammation, vid olika typer av ledproblem (degeneration) eller förändringar i benvävnad, vilket orsakar inflammation.

Djävulsklon kan ges i förebyggande syfte samt vid redan uppkomna problem.

I Tyskland (där man använder örten i mycket stor omfattning) har försök visat att de smärtlindrande och antiinflammatoriska egenskaperna hos djävulsklo är jämförbara med kortison och fenylbutazon, dock utan kända biverkingar.

I Storbritannien har en ren örtprodukt, som innehåller djävulsklo, pilbark och andra örter, testats vid ett antal veterinärkliniker som ett alternativ till fenylbutazon.

Källa: Hästägarens Örtabok sidan 30 Lanhers M.C. et al,(1992) Anti-Inflammatory och Analgesic of an Aqueous Extract of Harpagophytum procumbens Planta Medica

Andra försök visar på att växten även har urindrivande och leverstärkande egenskaper.

Tack vare bitterämnena kan den också fungera som “aptiterare”.
*********

Djävulsklo (Harpagophytum procumbens) växer främst i Sydafrika och Namibia.

I södra Afrika har djävulsklo använts traditionellt av människor under årtusenden, bland annat mot matsmältningsbesvär, infektionssjukdomar, feber, med mera.

De torkade rotdelarna används som ett avkok för att lindra olika
åkommor, främst ledsmärta och värk.

Djävulsklo är en afrikansk ört som växer främst i Sydafrika och Namibia. Djävulsklo tillhör sesamsläktet och den lilla frukten som torkas påminner om
en klo.
Handeln med djävulsklo har ökat på senare år, då mer och mer har skrivits om dess välgörande egenskaper. Detta har medfört en diskussion om hot av artens överlevnad i vilt tillstånd.

Cirka 600 ton djävulsklo importeras årligen till Europa.