H.Y. Spray hudregenererande, lugnande och kylande sprej

149 kr inkl. moms

Användning: Spraya produkten på huden från 5-10 cm avstånd. Kan appliceras flera gånger på en dag. Produkten kan orsaka en brunaktig fläck på hud och kläder vilket lätt kan tvättas bort.

Påskyndar återhämtning och regenerering av huden utan bestående ärrområde! Efter att ha solat blir den solbrända rodnade huden snabbt brun.

Bi-stick och andra insektsbett:

Genom en snabb motverkan av toxiner och antiflogistisk effekt hindrar H.Y. SPRAY svullnadens form. Redan befintlig svullnad minskar på några minuter. Mycket snabbverkande.

Sår, ulcus, hematom, smutsiga sår

Mykos: försvårar spridningen av infektion och hjälper till att återhämta sig.

Hjälper och påskyndar vävnadsåterhämtning och förkortar återhämtningsperioden avsevärt. Återkommande och smärtsamma förfrysningssymtomen kan förebyggas.

Ger inte allergiska symtom

Biverkningar är okända.

Ingen risk för överdosering