D-Vitamin PLUS / Extra stark, 170 mcg motsvarande 6800 IE, 90 kapslar

398.00kr inkl. moms

Extra stark. 100 kapslar. Varje kapsel ger D3 (kolekalciferol) 10000 IE (250 mcg).
Kapseln är gjord av fiskgelatin.

Dosering: 1 kapsel per vecka eller enligt rekommendation. 1 kapsel D-vitamin Plus per vecka ger en daglig dagsdos mostsvarande: Vitamin D 24 microgram % av DRI = 417 %

Allmän information – Vitamin D, eller kolekalciferol, är ett fettlösligt vitamin som är stabilt mot värme, syre och alkalier. Däremot blir det instabilt av ljus. Vitamin D brukar definieras som en grupp fettlösliga prohormoner och till denna term inräknas olika metaboliter av vitamin D.
Terapeutisk användningsområden (100 mcg/dag)
Högt blodtryck – Nedsatt immunförsvar
Viralt betingade infektioner (500 mcg/dag) – Osteoporos
Osteomalaci – Eksem
Psoriasis (500 mcg/dag) – Muskelvärk
Muskelsvaghet – Depression
Autoimmunitet – Kalciumbrist relaterade tillstånd
Doseringar – RDI. 10 mcg (200 IE) i födan. ODI: 50-100 mcg (2000-4000 IE) med tillskott. TDI: 100-500 mcg (4000–20000 IE) genom tillskott. Rekommenderad dosering: 2 tabletter per dag (1+1). Vid långtidsprofylax (längre än 3 månader) rekommenderas en komplettering med Bredspektrum Antioxidanter (2+2) eftersom långtidsanvändning av vitamin D kan påverka upptaget av andra fettlösliga vitaminer.

Behandlingstid: 1-3 månader med utvärdering. Högdos 500 mcg max 1 månad.
Beräknad verkanstid: Inom en månad.
Halveringstid: 29 dagar i vävnader.
Lagringstid i levern: Ca 2 månader.
Biotillgänglighet: 50-80%. Biotillgängligheten ökar vid samtida intag av fett.

Kategori:

Beskrivning

Toxisk dos och biverkningar – Hos friska vuxna kan ett ihållande intag av 250 mcg/dag i mer än tre månader framkalla toxicitet. Det medicinska tillståndet förknippas till hyperkalcemi. Gravida eller ammande kvinnor bör konsultera läkare innan du tar ett D-vitamintillskott. För spädbarn (födseln till 12 månader) är den tillåtna övre gränsen satt till 25 mcg/dag.
Vitamin D överdosering orsakar hyperkalcemi och de viktigaste symptomen på vitamin D överdosering är: anorexi, illamående och kräkningar, ofta följt av polyuri, svaghet, nervositet, klåda och slutligen njursvikt. Vitamin D toxicitet behandlas genom att man avslutar D-vitamin och begränsa kalciumintaget.
Kontraindikationer – Ett långvarig och högt intag av vitamin D kan påverka upptaget av essentiella fettsyror och de fettbundna vitaminerna A, K, E, eftersom dessa ämnen tävlar om samma receptorer.
Försiktighetsåtgärder – Svåra hjärt-kärlsjukdomar, njursvikt, sarkoidos, TBC, lymfom, hyperparatyreoidism.
Synergister. A, C, E, F, B12, Kolin, Ca, P, Co, Mg, Se, Na.
Antagonister. A, Zn, K, Mg, P. Långtidsprofylax av vitamin D bör kompletteras med magnesium och zink.
Vitamin D och läkemedel – Höga intag av D-vitamin bör inte ske ihop med intag av digitalis (digoxin) eftersom det kan ge upphov till höga nivåer av hyperkalcemi och hjärtarytmier.
Absolut kontraindikation: Warfarin blockeras av K-vitamin.
Absorption – Vitamin D3 är biologiskt inaktivt och måste metaboliseras till dess biologiskt aktiva former. Efter att den har intagits i kosten eller syntetiseras i huden transporteras vitamin D3 till levern. I levern ombildas vitamin D 3 till 25-hydroxyvitamin D (kalcidiol), vilket är den största cirkulerande formen av vitamin D. Ökad exponering för solljus eller ökat intag av vitamin D ökar serum nivåer av 25-hydroxyvitamin D, vilket gör serumet 25-hydroxyvitamin D koncentration till en användbar indikator av vitamin D näringsstatus. I njurarna syntetiseras kalcitriol sedermera om till den aktiva formen kalcitriol.
Övrigt – Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. D-vitamin är ljuskänsligt.
Extra stark D-vitamin kan användas vi antiviral behandling: Antiviral behandling i 10-14 dagar
Dagsdosering:
400-500 mcg D-vitamin/dag (2 kapslar ”stark” D-vitamin, 250 mcg/st.)
2000 mg L-Lysin/dag – 4 kapslar L-Lysin (2+2).
75 mg C-vitamin askorbat per kroppskilo/dag
(Exempel: En person som väger 75 kilo. 75 kgx75 mg = 5625 mg).

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “D-Vitamin PLUS / Extra stark, 170 mcg motsvarande 6800 IE, 90 kapslar”


Utvalda produkter

Särskild kategori med produkter