Demosokrati : Spartacus 2.0

195 kr inkl. moms

Demosokrati – ett nytt sätt att se på hur samhällen och världen bör styras av oss alla tillsammans. Boken är rikt illustrerad och innehåller en gedigen källhänvisning.

Demosokrati – Spartacus 2.0 inleds med orden: ”Vart du än går ser du slavar” och detta syftar på det samhälle som vi i dag lever i. Många människor ser sig nog inte per definition som slavar men många människor i dagens samhälle känner en maktlöshet inför formandet av sin egen verklighet. Många upplever att deras delaktighet är begränsad såväl inom sitt arbete som i hur samhället styrs. Flera yrkesgrupper i dagens samhälle känner sig också begränsade och ifrågasatta, till exempel läkare vars läkarintyg inte accepteras av Försäkringskassan, eller att de blir uthängda och förnedrade i media om de går emot etablissemanget trots att deras protester bygger på gedigna forskningsresultat från hela världen.

Det som händer när vi inte känner oss delaktiga är att vi söker en annan mening med livet och i dag är denna mening ofta kopplad till konsumtion, men det är en illusatorisk mening i så motto att vi aldrig blir nöjda. Det finns alltid något bättre, alltid något nytt, såväl när det gäller prylar som aktiviteter och relationer.

Mycket tid tillbringas därför på jakt efter mening, meningsfulla relationer och meningsfulla aktiviteter – och de marknadsförs alla på ett sätt som kommer att hålla oss på jakt. Vi kan aldrig sluta, vi kan aldrig vara kompletta och vi kan aldrig bli nöjda. 

Många känner även en frustration över att inte kunna påverka sin egen situation, de ser ingen lösning på problemen som tornar upp sig. De upplever också att det inte spelar någon roll vilket parti de röstar på eftersom det till synes inte verkar göra någon större skillnad för den enskilde individen. Därför vill Mikael Nordfors presentera det som han kallar Demosokrati – som bygger på delaktighet i beslut som berör oss alla, som berör samhället i stort och som också berör världspolitiken.

Vi tror att en ny organisationsmodell och ett politiskt system som kallas Demosokrati, eller ”flytande demokrati” kan bli ett motgift mot de korrupta makthierarkier som för närvarande styr vår värld. Demos betyder folket, Sophus visdom och Kratia makt på grekiska. Demosokrati skapar ett klokt styre genom att kombinera den stora massans lokalkännedom och erfarenheter med experternas kunskap, experter som i detta system inte är korrupta.

Boken bygger på gedigna fakta med ett utförligt fotnotsystem. Den inleds med en historisk bakgrund om demokratins födelse och fortsätter fram i historien där vi undan för undan kan se att det i grunden är de med pengar och makt som styr vår värld. För att nå sina mål drar de sig inte för att skapa kaos och rädsla eftersom rädda människor. Detta har, om inte förr, blivit tydligt i hela världen då det kommer till Coronapandemin, vilket också tas upp i denna bok.