Introduktion till MSM (MetylSulfonylMetan)

MSM är och har alltid varit ett livsviktigt organiskt svavel för evolutionen av allt liv på vår jord.

De tidiga livsarterna var hänvisade till att experimentera med de byggstenar vår jord erbjöd

under miljoner år.

Den unga oroliga jorden erbjöd rikligt med bland annat svavel och kolföreningar.

Det är därför inte konstigt att praktiskt taget alla celler hos människor och djur innehåller

organiskt svavel. Det är faktiskt så att organiskt svavel är kroppens åttonde mest

förekommande ämne, i vikt sett. Hälften av kroppens svavel återfinns i muskler hud och skelett.

Varifrån kommer då MSM? Hur ser kretsloppet ut?

 

MSM har sitt ursprung i världshaven där plankton producerar svavelföreningen DMS

(DiMetylSulfid). DMS stiger som en gas upp i den översta atmosfären och samverkar med

Ozonet och det energirika ultravioletta ljuset och ombildas till MSM.

Eftersom MSM är vattenlösligt återvänder föreningen till jorden i form av regn och tas där upp

av växternas rotsystem och koncentreras där. Det är på detta vis vi människor och djur fått i oss

MSM sedan urminnes tider och följaktligen använt som byggstenar under evolutionens gång.

Nu är det så att svavel allena inte är tillräckligt för kroppens produktion och balanser av

aminosyror, proteiner, hormoner samt spårämnen och ”markörer”. Vid produktionen av dessa

substanser har naturen valt att i många fall använda sig av metyl (metylation) som katylsator.

 

MSM – en effektiv metyldonator

Eftersom MSM består av två delar metyl och en del svavel, så fungerar MSM som en effektiv

metyldonator i kroppen. Den kemiska formeln för MSM är CH3SO2CH3. Metyl har formeln CH3

och MSM kan i princip ses som svavel och syre flankerat av två stycken metylmolekyler. Det

finns mängder av vetenskapliga studier som studerat hur metyl behövs i olika kemiska

processer i kroppen. Metyl får kroppen i vanliga fall från de B-vitaminer typ folsyra, B6 och B12

som vi får genom kosten. En av anledningarna till att vi inte får tillräckligt med metyl via kosten

kan vara att ämnena är väldigt värmekänsliga.

MSM har i ett antal år funnits tillgängligt i svenska hälsokostbutikerna under varumärket:

LIGNISUL MSM. På nästkommande sidor beskrivs de viktiga processer i vår kropp där MSM

utgör mycket viktig komponent för att vi över huvud taget skall fungera.

MSM är klassat som ett av de mest ofarliga preparat som finns. Amerikanska FDA (Food and Drug

Administration) klassar MSM som lika toxiskt som vatten! FDA motsvarar vårt läkemedelsverk.

 

 

MSM – Metylsulfonylmetan, det livsviktiga svavlet!

Organiskt svavel är en viktig beståndsdel i proteinen kollagen och keratin som bygger upp bl.a.

brosk, senor, hjärna, bindväv, muskler, skelett, hud, hår och naglar.

Hälften av kroppens svavel återfinns i muskler, hud och skelett. Får man brist på organiskt svavel

kan det yttra sig bland annat i form av bristsymtom.

Genom att dagligen ta MSM i form av ett kosttillskott, så ser man till att fylla på kroppens reserver

av organiskt svavel. Svavel bygger upp aminosyrorna metionin, cystein, cystin och taurin.

Svavel är en viktig komponent i kroppens kamp med att neutralisera toxiner. Det är en av

orsakerna till att det har så god effekt på olika allergier. MSM fungerar som en naturlig

antihistamin som ser till att minska kroppens reaktion gentemot olika allergiframkallande ämnen.

 

MSM är även i sig själv en kraftfull antioxidant, samtidigt som det donerade organiska svavlet

ombildas till cystein och taurin – båda svavelbaserade aminosyror och kraftfulla antioxidanter.

En fullgod metylation i kroppen leder till att vi inte drabbas av förhöjda homocysteinnivåer i våra

kroppar. Homocystein är en aminosyra som i en frisk kropp bara existerar under några få korta

ögonblick, för att sedan via remetylation ombildas till metionin igen. Homocystein kan även via

transsulfuration ombildas till cystein och därigenom även taurin. Homocystein är enligt många

bedömare boven i dramat vad gäller många typer av cancer samt även utvecklandet av hjärt och

kärlsjukdomar. Homocysteinet hindrar reparation av proteinet kollagen, det protein som i

princip allt mjukt i kroppen tillverkas av. Eftersom även kärlväggarna tillverkas av kollagen så

förstörs den naturligt mjuka och glatta yta så till den milda grad att det dåliga kolesterolet, LDL,

fäster på väggarna och startar plackbildningen. Att äta de moderna kolesterolsänkande

läkemedlen, de såkallade statinerna, är egentligen meningslöst eftersom det inte är kolesterolet

som är problemet man ska angripa. Huvuddelen av kolesterolet vi har i våra kroppar bildas av

levern och det är ett viktigt ämne för skapandet av bla olika hormoner i kroppen. Man har visat

att enkla kostjusteringar många gånger har större inverkan på kroppens kolesterolnivåer än de

läkemedel man får utskrivet av sin läkare.

Metyl har även en avgiftande uppgift att utföra i våra kroppar. Det gör även svavel, så man kan

med fog säga att MSM rensar gifter på två plan.

 

 

Hur arbetar MSM? Man kan se MSM som en cellulär mjukgörare som gör cellväggarna mer genomträngliga. MSM

används av kroppen i produktionen av ämnet ”fosfatidylkolin” (även kallat Lecitin), ett ämne som

vid övergång till kolin, mjukar upp cellväggarna. Det resulterar i att cellerna tar upp näring och

syre bättre. Det innebär också att cellen mer fullständigt kan lämna ifrån sig de slaggprodukter

som uppstår vid själva cellförbränningen. Man höjer också själva mjölksyratröskeln radikalt.

Detta visar sig i form av kraftigt ökad ork och pigghet.

 

MSM hjälper kroppen med de livsviktiga svavelbyggstenar som behövs för att skapa den

essentiella aminosyran metionin. Essentiell betyder att kroppen inte kan skapa den själv, utan

den behöver komma från kosten. Ur metionin skapas i sin tur aminosyrorna taurin, cystin och

cystein – vilka har olika roller i kroppens funktion. Metionin behövs för att kroppen ska kunna

producera viktiga signalsubstanser typ dopamin och serotonin, samt kroppens egna

smärtlindrare, såkallade endorfiner. Cystein är en av kroppens starkaste antioxidanter och

behövs för att bekämpa alla de fria radikaler som uppstår i kroppen. MSM används även i

produktionen av hormoner och immunoglobuliner, de beståndsdelar som immunförsvaret

bygger på. Många upplever att de får ett starkare och bättre fungerande immunförsvar med

MSM. Även många av B-vitaminerna, t ex B1 och biotin, är beroende av organiskt svavel för att

kunna tas upp optimalt av kroppen. MSM dämpar de nervsignaler som färdas via de såkallade

”c-fibrerna” i nervsystemet. Dessa nervbanor är de som bland annat förmedlar långvarig och

molande värk. MSM är också väldigt bra på att höja PH-värdet i våra kroppar. Är du försurad?

MSM gör dig mer basisk!

 

Mineralbalansen

En av anledningarna till att så många människor blir sjuka nuförtiden, är att vi använder

konstgödsel på våra åkrar. Konstgödsel återställer i princip bara kalium-, fosfor- och

kvävebalansen. Alla andra livsviktiga mineraler utarmas och försvinner sakta men säkert från

kretsloppet – med diverse brister hos oss människor som resultat. Förr i tiden när man använde

sig av naturgödsel så gick alla mineraler runt i kretsloppet, och både människor och djur var

friskare. MSM hjälper dig att återfå balansen vad gäller de livsviktiga ämnena metyl och

organiskt svavel.

Man kan dra en parallell till utfiskningen av våra världshav med vad som faktiskt hänt på de

åkrar som odlar de grödor som vi är så beroende av. Åkrarna innehåller idag ca 85% mindre

mineraler än vad de gjorde för bara 100 år sedan. Detta, kära politiker, är en av de främsta

orsakerna till att ohälsotalet är så pass stort som det är idag! Mineraler fungerar som en slags

kemiska katalysatorer för mängder med processer i kroppen. Finns inte dessa katalysatorer så

går många livsviktiga processer på sparlåga och olika sjukdomssymtom kan framträda. Våra

kroppar är beroende av ett 70-tal olika mineraler för att kunna fungera optimalt. De mineraler

som krävs i små mängder kallas för spårämnen och dagsintaget räknas i mikrogram.

MSM hjälper kroppen att reparera sig på den cellulära nivån. Bristen hanteras genom att ge

kroppen rätt material att reparera sig själv med. 50 miljoner celler per sekund byts kontinuerligt

ut i människokroppen. Det är därför viktigt att kroppen hela tiden har det byggnadsmaterial som

behövs för att kunna generera de nya cellerna. Metyl och svavel är viktiga byggstenar i den

processen.

 

Eventuella avgiftningseffekter

Skulle du råka må lite dåligt första tiden du tar MSM, så kan det bero på den avgiftningseffekt

som MSM har förmågan att starta. Kroppen börjar med metylens och svavlets hjälp göra sig av

med upplagrade gifter och det är när de gifterna ska lämna kroppen som man kan må lite

konstigt. Skulle du råka ut för det, så rekommenderar vi att du minskar doseringen till hälften,

dricker mycket vatten och håller ut! Det kan ta allt från några dagar till någon vecka innan

avgiftningseffekten avtar. Se det hela som något positivt – i den bemärkelsen att kroppen har

startat en läkningsprocess, den behöver bara göra en storstädning bland gifterna först. Tro bara

inte att det är något negativt eller farligt som håller på att hända med dig. Speciellt människor

som under längre perioder använt olika mediciner, eller varit utsatta för mycket miljögifter, kan

drabbas av en avgiftningseffekt. Effekten kommer sig av att kroppen försöker göra sig av med

upplagrade gifter snabbare än lever och njurar hinner med. Trappa därför upp doseringen av

MSM långsammare än vad du skulle gjort i vanliga fall. Ta det väldigt lugnt i början. Ta kanske

en dos motsvarande ett halvt gram (ett halvt kryddmått) eller ännu mindre tills det att du börjar

må bättre. Gå sen sakta men säkert upp i dosering när du känner att du klarar av det!

 

MSM i spray

Man kan göra sin egen MSM-spray genom att ta en del MSM-pulver och blanda det med sex

delar vatten. Det kan sen användas för att lösa upp nästäppa, minska snarkande, droppa i

ögonen samt spraya på olika kroppsdelar. Genom att droppa lite MSM-spray i ögonen så kan

man förebygga åldersseende. MSM mjukar upp linsen så att ögonmusklerna kan fokusera

ordentligt. MSM håller linsen mjuk och fri från partiklar som annars kan fastna, grumla linsen

och ge upphov till starr.

 

MSM i salva

Eftersom MSM har den förmåga att den faktiskt kan tränga igenom det yttersta hudlagret och nå

inflammerade områden i kroppen, så kan man använda MSM med gott resultat i salvor och

krämer. Du kan göra din egen MSM-salva genom att ta en salva som du brukar använda (tex en

Aloe Vera) och till den addera MSM pulver och låta den smälta in i salvan. Stöt pulvret i en

mortel först, så att det blir ett finkornigt pulver. Blanda sen upp till en tredjedel MSM-pulver i två

tredjedelar salva. Gnid sedan in salvan på de partier som du har inflammation eller smärta i.

Genom att behandla dina besvär både med salva och genom att dricka MSM löst i vätska, så

attackerar man problemet från två håll och chansen att man snabbt ska få hjälp ökar.

 

MSM och reumatiska besvär

MSM har en väldigt god effekt på många reumatiska besvär. I USA har man i en

dubbelblindstudie konstaterat att i den grupp av reumatiker som erhöll MSM, så var det hela 80

procent av patienterna som svarade positivt på substansen. I medeltal gick patienternas värk

ned med hela 82 procent.

 

LIGNISUL MSM (Methylsulfonylmethane) A DOUBLE BLIND STUDY OF ITS USE IN

DEGENERATIVE ARTHRITIS(A Preliminary Correspondence). By Ronald M. Lawrence, M.D.,

Ph.D.Assistant Clinical Professor U.C.L.A. School of Medicine Los Angeles, California 4/10/01

Vissa patienter med Sjögrens syndrom rapporterar att de fått igång sin salivproduktion med

hjälp av MSM. Reumatiker får ofta stor hjälp med reumatiska svullnader genom att smörja med

MSM-salva. Svullnaderna kan gå ner drastiskt och värken minska betydligt med hjälp av MSM.

Att många reumatiker lider brist på organiskt svavel upptäckte man redan på 1930-talet, då man

konstaterade att reumatikers naglar oftast bara innehöll en tredjedel så mycket svavel som

friska individers naglar.

 

Ärrbildningar och brännskador

MSM har även en väldigt god effekt på stora ärrbildningar, såkallade keloider. Genom att

smörja in dessa med MSM löst i salva, så kan man många gånger få ner dessa i storlek.

Ärrvävnaden får genom MSM hjälp med att lösa upp de korsbindningar som uppstått i ärrets

kollagenstruktur vid själva läkningsprocessen. Huden återgår till att bli slät och mjuk med MSM.

Detta fungerar även väldigt bra vid sklerodermi, som är en sjukdom där huden stramar och

hårdnar.

Likadant gäller med brännskador som med hjälp av MSM kan regenerera hudpartierna och få

fram frisk mindre ärrskadad hud. MSM innehåller det organiska svavel som proteinet kollagen

behöver för att kunna fungera optimalt.

 

MSM och Acne

MSM är enligt många bedömare ett av de bästa medlen som finns mot Acne. Det finns i

litteraturen mängder av beskrivningar av människor som lidit av svårartad Acne, som snabbt fått

hjälp med MSM. De starka mediciner som sjukvården har att erbjuda skapar ofta en massa

oönskade biverkningar, det gör inte MSM. MSM kan både drickas och sprayas på huden för att

hjälpa kroppen rensa upp hyn.

 

MSM och olika hudbesvär

MSM är ett av de två viktigaste ämnen som finns för att kroppen ska kunna upprätthålla en

fullgod kollagensyntes. Det andra ämnet är vanligt C-vitamin. Kollagen är kroppens mest

förekommande protein och det används till att bygga bland annat blodkärl, bindväv och hud.

När vår kropp får brist på MSM så kan det yttra sig som torr och hård hud som dessutom kan

drabbas av eksem och i värre fall av självsprickor. Dessa självsprickor dyker vanligen upp under

fotsulor eller i handflatorna. Huden kan även bli mycket tunn vilket kan vara mycket besvärligt, i

synnerhet om det är under fotsulorna.

 

Effekten av MSM jämfört med psykofarmaka

I studier utföda framförallt i Italien har man konstaterat att tillskott av SAM-e (S-Adenosyl

Metionin) har samma eller bättre verkan än medicinering med de moderna SSRI-preparaten

(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor) typ Prozac och Zoloft. SAM-e ger resultat snabbare

samtidigt som det inte ger några uttalade biverkningar. Eftersom MSM precis som SAM-e är en

viktig metyldonator, så verkar MSM indirekt för att hjärnan ska få sitt näringsbehov uppfyllt för

att kunna producera olika signalsubstanser typ dopamin, serotonin och acetylkolin. Resultatet är

att vi känner oss piggare och mer harmoniska. Det finns en del spännande böcker som handlar

om just metylationens viktiga roll i kroppen. Här är några av dem:

 

Observera dock att då man konstaterat att för höga doser med SAM-e till personer som lider av

bipolär sjukdom (manodepressivitet) kan resultera i att de övergår i den maniska fasen, så

rekommenderas det att om man är bipolär i sin läggning, håller igen med mängden MSM man

tar. Människor som är bipolära tenderar att må bättre och bättre ju mer MSM de tar. Se upp

med att inte ta så mycket att det blir svårt att varva ner och sova – och skulle din omgivning

märka att du blivit manisk, är rekommendationen att trappa ner på dosen med MSM.

 

MSM och Candida

MSM har väldigt god effekt på de allt vanligare Candidainfektioner som människor drabbas av

idag. Dr John Jeffries i USA är en av de främsta experterna inom området. Hans främsta vapen

mot Candida är MSM. Vi har en naturlig bakterie i tarmen vid namn acidophilus. Den hjälper oss

med ta upp näringen i maten vi äter. Vi har även en jästsvamp i tarmen som heter Candida.

Candida har som uppgift att se till att tarmen inte svämmar över av oönskade bakterier och den

lever av näring skapad av acidophilus. När vi tar antibiotika så dör kroppens alla bakterier –

även acidophilus, med resultat att Candidasvamparna svälter och ger sig ut i kroppen på jakt

efter näring. När Candida når vaginan så resulterar det i svamp i underlivet. När tungan får en

vit beläggning (torsk) så är det Candida som bosatt sig där. Även ögon och öron kan drabbas

av Candidainfektioner. När Candida etablerar sig i blodbanan så drabbas vi av kroniskt

trötthetssyndrom eftersom Candidasvamparna äter upp den näring som blodet i normala fall

transporterar till cellerna. Många drabbas också av hjärndimma – oförmågan att tänka klart och

koncentrera sig. Candida i blodbanan brukar också märkas genom ett onaturligt godissug –

svamparna tycker om socker och får kroppen att känna ett onaturligt sötbegär. Dessutom så

utsöndrar svampen toxiner som bidrar till en allmän förgiftningseffekt i kroppen. Detta i

kombination med att körtlar och celler inte får sin näring, vitaminer och mineraler, leder till

allergier mot bla pollen, födoämnen och dofter. Om man gör misstaget att försöka behandla

symtomen med antibiotika, så förvärras bara situationen. Undvik antibiotika och behandla med

MSM istället! MSM höjer dessutom PH-värdet i kroppen vilket leder till att svamparna inte trivs.

Kolloidalt silver anses även det ha en väldigt bra effekt mot Candida.

 

MSM och hjärt- och kärlsjukdomar

Det finns en liten djurbaserad studie i USA där man konstaterar att försöksdjur (kaniner) som

fått en väldigt kolesterolrik kost, inte utvecklar plackansamling på kärlväggarna – om dom får

MSM samtidigt! Otrolig spännande och kanske ett sätt att undvika framtida hjärtbesvär.

 

Sättet det fungerar på är troligen det att MSM donerar metyl till kroppen. Att våra kroppar har en

fullgod metylation leder till att vi har kontroll på homocysteinnivåerna, som annars kan stiga och

orsaka en degenerering av blodkärlen. Man har i vetenskapliga studier konstaterat att om inte

metylationen i kroppen fungerar som den ska, så drabbas man ganska snabbt av hjärt- och

kärlsjukdomar. Eftersom MSM även har en föryngrande och uppmjukande effekt på kollagen

och våra blodkärl ju faktiskt är tillverkade av just kollagen, så medverkar MSM till att förhindra

att det uppstår de små sprickor i blodkärlen som sedan sätter igen med kolesterol och

sedemera även kalkavlagringar. Detta leder till den åderförkalkning som leder till kärlkramp och

senare kanske en hjärtattack som så många drabbas av i samhället idag.

Man har via märkning med radioaktiva isotoper påvisat att MSM delvis ombildas till de

svavelbärande aminosyrorna metionin, taurin, cystein och cystin. Nu har irländska forskare vid

Royal College of Surgeons i Dublin påvisat att taurin mjukar upp blodkärlen på rökare. Tillbaka till startsida

om detta i en artikel publicerad i Aftonbladets nätupplaga: Taurin

Det är många läkare som hävdar att kolesterol inte är det bakomliggande problemet vad gäller

hjärt- och kärlsjukdomar

 

MSM och tandhälsa

MSM har en god förmåga att få ordning på problem med tandköttsrelaterade besvär i

munhålan. I USA finns det till och med tandkräm som innehåller MSM. Har man inte tillgång till

speciell MSM-tandkräm, så kan man ändå få bra effekt genom att borsta tänderna med lite

MSM-pulver. Doppa en fuktad tandborste i pulvret och massera sedan in det i tandköttet med

borsten. MSM-pulvret smälter snabbt in i tandköttet och ger välbehövligt biologiskt användbart

svavel till tandköttet. Problem med blödande tandkött försvinner i regel snabbt efter bara några

dagar, och du får ett friskare tandkött.

MSM kan även i viss mån fungera som tandblekningsmedel. Om du borstar tänderna med

MSM-pulver så kan du få hjälp med att hålla tänderna vita och fina. Har du problem med

känsliga tandhalsar och har besvär med varm och kall föda, då är chansen stor att MSM kan

hjälpa dig.

I en nylig studie utförd i USA, har man konstaterat att tandköttsrelaterade besvär var hela 67

procent mindre i den kontrollgrupp, som förutom vanlig profylaxbehandling dessutom fick borsta

tänderna med en MSM-baserad produkt. Detta jämfört med den grupp med patienter som bara

fick vanlig profylaxbehandling.

 

MSM, hår och naglar

MSM stödjer produktionen av friskt och levande hår samt starka vackra naglar genom att ge

kroppen det biologiskt verksamma svavel som proteinet keratin är så beroende av.

En dubbelblindstudie i USA på hår och naglar konstaterar att 100% av de som fått MSM,

uppvisade ökad hårtillväxt. Bara en person som fått placebo uppvisade ökad hårtillväxt.

Dessutom fick 30% av personerna som fått MSM, en bättre hårkvalitet i form av ökad lyster.

Ingen av personerna på placebo kunde uppvisa någon förbättrad hårkvalitet.

En annan dubbelblindstudie visar att de som fått MSM fått en ökad nageltillväxt samt tjockare

och starkare naglar. Bara 10% av dom som fått placebo kunde uppvisa en ökad nageltillväxt.

Ingen av personerna som fått placebo kunde uppvisa starkare naglar.

The Effectiveness of the Use of Oral msm (Methylsulfonylmethane) Supplementation on Hair &

Nail Health. By Ronald M. Lawrence, M.D.

 

MSM och idrottsrelaterade skador

MSM har ett berättigande i vården av och förebyggandet av idrottsrelaterade skador. Sådana

skador läker vanligtvis snabbare och mer effektivt med stöd av MSM. Detta gäller såväl

operationsrelaterade sår som stukningar, bristningar och sträckningar. Småskador såsom t ex

benhinneinflammationer har inte heller lika lätt att uppstå om man förebyggande tar MSM.

I en dubbelblindstudie utförd i USA konstaterar man att idrottsrelaterade skador hade en större

läkningsförmåga (58.3%) jämfört med placebo (33.3%). Dessutom så hade de patienter som

fick MSM 40% färre återbesök under läkningsperioden.MSM (Methylsulfonylmethane) IN THE

TREATMENT OF ACUTE ATHLETIC INJURIESBy Ronald M. Lawrence, M.D., Ph.D.Daniel

Sanchez, D.C., C.C.S.P.Mark Grosman, D.C.Mark Grosman, D.C. 3/12/01

 

MSM och träning

MSM har väldigt bra reglerande och skadeförebyggande egenskaper i idrottssammanhang.

Kroppen drabbas inte av mjölksyranhopning i samma grad som innan. Det innebär att man kan

träna längre och hårdare, samt att man inte får träningsvärk på samma sätt som utan tillskott av

MSM. Detta utnyttjas av många av världens toppidrottsmän.

 

MSM och snarkning

En studie vid Oregon Health Sciences University visade att MSM i en 16% lösning i vatten gav

en signifikant reducering av snarkandet hos hela 80% av de 35 personer som deltog i studien.

Man sprayar lösningen i näsan och svalget strax innan sänggåendet. Här finns lite mer detaljer

runt det hela:

“Research at Oregon Health Sciences University on 35 subjects suffering from chronic snoring has

shown that MSM as a 16% water solution administered to each nostril 15 minutes before sleep provided

significant reduction in 80% of the subjects after one to four days of use. As a control, in eight of the

patients showing relief with MSM, saline solution was substituted for MSM without their knowledge.

Seven of eight patients resumed loud snoring. The change occurred within 24 hours of the substitution.

After the MSM treatment was restored these eight again showed a significant reduction of snoring. After

90 days of treatment none of the subjects reported any toxic reactions”.

 

MSM tillsammans med mediciner

MSM påverkar inte någon annan medicinering (det finns inga registrerade kontraindikationer).

Dock kan MSM påverka blodets koaguleringsförmåga lite grand, ungefär som Magnecyl,

vitamin E, Ginko Biloba och Omega-3 fettsyror gör. MSM förekommer naturligt i kött, grönsaker,

fisk, fågel, ägg och mejeriprodukter, men har tyvärr den egenskapen att det snabbt förstörs vid

upphettning eller torkning. Vanlig komjölk innehåller faktiskt ända upp till 6 mg per liter, men

eftersom vi pastöriserar alla mejeriprodukter – och att den MSM som förekommer i kosten inte

tål upphettning, så förstörs mycket MSM i processen. Raffinerad MSM i pulverform är dock inte

värmekänslig. MSM-pulver tål faktiskt att hettas upp till kokpunkten utan att förstöras.

Det är många näringsämnen som påverkas negativt av upphettning. Det livsviktiga vitaminet

folsyra är ett exempel. Vid upphettning av grönsaker förstörs så mycket som 98% av folsyran.

När man tar ett “läkemedel” som tex ett antiinflammatoriskt eller smärtnedsättande medel, så får

man inte hjälp med att reparera skadan utan man bedövar och skyler över skadan istället. Det

är också så illa att de vanliga läkemedlen har visat sig kunna ge upphov till många av de

besvär, typ reumatiska problem som många drabbas av. De är också en av de främsta

orsakerna till magproblem och blödande magsår. Vanliga smärtstillande och

antiinflammatoriska mediciner verkar genom att de hämmar kroppens produktion av

prostaglandiner. Problemet är att det finns dåliga prostaglandiner och det finns bra

prostaglandiner. De dåliga är de som uppträder vid inflammation och smärta i leder. De bra har

som funktion att skapa en skyddande hinna i magsäcken. De läkemedel som våra doktorer

ordinerar oss kan inte skilja mellan bra och dåliga prostaglandiner, med resultat att vi får hjälp

med inflammationen, men magsäcken blir av med sitt skydd mot den saltsyra som bildas och

behövs för smältning av vår föda. Resultatet blir svidande mage (magkatarr) och i värsta fall

blödande magsår. När du tar MSM ska du naturligtvis försöka hålla igen med bruket av sådana

smärtstillande och antiinflammatoriska medel eftersom de, förutom biverkningarna, påverkar hur

pass snabbt och bra resultat du får av MSM. Det kan vara kämpigt de första veckorna innan

MSM har börjat verka, men håll ut! Låt kroppen få jobba sig frisk igen, med rätt förutsättningar

kan den det!

 

MSM stoppar nedbrytningen av brosk i kroppen

I en studie gjord i USA, konstaterar man att MSM faktiskt har förmågan att stoppa den

nedbrytning av brosk som både människor och djur drabbas av vid olika sjukdomstillstånd. Det

organiska svavel som MSM innehåller, tas upp av kroppen och ger kroppen det den behöver för

att kunna sköta underhåll och reparation av brosk i leder. MSM kan faktiskt ersätta glukosamin,

då MSM ger kroppen det svavel som den behöver för att själv producera sitt eget

glukosaminsulfat. Många forskare tror att de positiva effekter av glukosamin härrör från det

faktum att de flesta glukosaminprodukter tillverkas av glukosaminsulfat, dvs ett ämne som

innehåller biologiskt tillgängligt svavel. Nu när läkemedelsverket förbjudit försäljning av

glukosaminpreparat (kosttillskott) till människor så kan det vara bra att veta att man kan växla

över till MSM med oftast bibehållet resultat. Det är till och med som så att MSM är en substans

med bredare verkan som är känt för att kunna ge hjälp med allergier, astma och magproblem,

bara för att nämna några områden.

Fotnot: Detta är bara information om MSM i allmänhet. Alla referenser till “MSM” gäller ämnet

generellt och bygger på de samlade erfarenheter som användare världen över har av ämnet.

Det har skrivits många böcker om MSM också, tyvärr inget på svenska, än.

Då rådande lagstiftning förhindrar någon att knyta produkter till dessa uttalande så görs

inte heller det.

Alla påståenden är bara förmedlade precis som de förekommer i litteraturen. Detta innebär att

du som läsare kan få samma information genom att läsa en bok i ämnet. Då MSM bara är ett

kosttillskott kan man ej göra några medicinska anspråk på produktens verkan. Vi påstår alltså

inget om produkten, vi bara förmedlar vad som redan finns att läsa om produkten via andra

kanaler!

Då produkten MSM ej kan patenteras, så kan man följaktligen inte göra de stora investeringar i

form av de utförliga medicinska dubbelblindtester som krävs för att kunna påstå att produkten

har någon som helst verkan. Detta är det stora dilemma som de enkla, bra lösningarna ofta

ställs inför.

 

Det är därför som världen är full av patenterade läkemedel i form av onaturliga molekyler som

ofta bara skapar obalans i kroppen. Läkemedelsbolagen har i vanlig ordning avstått från att

utveckla läkemedel som bygger på MSM, eftersom man inte får den ensamrätt på marknaden

som man är van vid med de patenterbara läkemedlen.

Kom ihåg att många sjukdomssymptom beror på en brist som bör rättas till genom att man ger

kroppen det ämne som det råder brist på, inte genom att inta främmande molekyler i form av

olika läkemedel som ofta skapar den ena biverkningen efter den andra. Ge kroppen det den

saknar, så har den förmågan att reparera sig själv!

 

Hitta mer om MSM på Internet: börja titta på http://www.msm.com

Här finns en intressant artikel i en näringsrelaterad tidning ”Nutrition Reporter” som handlar om

MSM:

Fortsätt sen att leta via en bra sökmotor typ google på http://www.google.com – skriv in ”MSM”

eller MethylSulfonylMethane på engelska, respektive MetylSulfonylMetan på svenska, så hittar

du mycket intressant att läsa!

Det finns en del bra böcker skrivna också. Titta på http://www.bokus.se och beställ hem! Boken

”The Miracle of MSM”, den kan verkligen rekommenderas!

Andra bra och informativa böcker är tex

”MSM – The Natural Pain Relief Remedy”

Finns på Bokus.se. En väldigt intressant bok på 210 sidor.

”The MSM Miracle”

Finns på Bokus.se. Ett bra sammanfattande häfte om 48 sidor av Earl Mindell. Ger en bra

överblick av MSM.

”The Power of MSM” Finns på Bokus.se. En mer omfattande beskrivning av MSM på 130 sidor

av samma författare som häftet ”The MSM Miracle”. Köper du denna bok behöver du inte köpa

häftet, då det bygger i princip på samma bitar. Broschyrer: Carolwoods Lignisul broschyr.

Människor och MSM. PDF-broschyr.

Lämna ett svar