Humiforte

 

 

 

Humiforte – Ny produkt

Humiforte – Ett kosttillskott direkt från naturen innehållande bl.a. Humussyra och Fulvosyra. Finns tillgängligt i burk om 120 vegetariska kapslar.

Vad vetenskapen känner till om fulvo- och humussyra

Humusämnen (HS) är komplexa och heterogena blandningar av polydispersa material som bildas i mark, sediment och vattendrag av biokemiska och kemiska reaktioner under förfall och omvandling av rester av växter och mikrober (en process som kallas humifiering). Växt lignin och dess nedbrytningsprodukter, polysackarider, melanin, proteiner, lipider, nukleinsyror, fina kolpartiklar, etc. är viktiga komponenter som deltar i denna process.

Humusämnen är inblandade i många processer i mark och vattendrag: t.ex., jordvittring, växtnäring, pH-buffring, spårämnenas rörlighet och toxicitet, biotillgänglighet, nedbrytning och transport av hydrofoba organiska kemikalier, bildning av desinfektionsbiprodukter vid vattenrening samt heterotrof produktion i vattenbaserade ekosystem. Följaktligen har humusämnen fått uppmärksamhet från forskare inom en rad olika områden.

I våra kroppar visar forskning och studier att humus- och fulvosyra bland annat kan ha följande effekt:

•Ökad energi.
•Stödjer sköldkörteln.
•Förbättrar immunförsvaret.
•Förbättrar cirkulationen och syresätter blodet.
•Stödjer minnet och hjärnans funktion
•Ökad uthållighet.
•Stödjer enzymproduktionen och fungerar som en katalysator för enzymreaktioner.
•Stödjer hormonproduktionen.
•Ökar upptaget av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.
•Upprätthåller optimal alkalinitet och balanserar pH-värdet i kroppen.
•Binder, avgiftar och neutraliserar kroppen från olika toxiner såsom pesticider och giftiga metaller.
•Skyddar mot oxidation. Är en kraftfull antioxidant.
•Bryter ner näringsämnen i mindre partikelstorlek. Sänker näringsämnenas molekylärvikt.
•Ger kroppen rätt förutsättning att effektivare absorbera vitaminer och andra näringsämnen.
•Stödjer tymuskörteln.
•Förser kroppen med livsviktiga elektrolyter.
•Balanserar cellmiljön och ökar på cellmembranens permeabilitet (genomsläpplighet).
•Reparerar och underhåller cellerna.
•Stödjer tillväxt och metabolismen.

Vill du veta mer om humus- och fulvosyra, så finns det mängder av material på Internet. Bland annat denna organisation:

IHSS, International Humic Substances Society: http://www.humicsubstances.org/

Tyvärr så har inte Europeiska livsmedelsverket EFSA givit tillstånd till att man sprider denna vetenskapligt understödda information kring humus- och fulvosyror. Detta har sin förklaring i att man istället för att sprida vederhäftig information om näringsämnen, så jobbar man aktivt på att minimera de tillgängliga produkter som i sin tur har potential att hålla medborgarna friska. Allt för att gynna läkemedelsindustrin…

Lämna ett svar