Kategori: Hampa

HAMPA MIRAKEL-MEDICINEN

Visste du att DNA kan skadas … och repareras? Hampa kan reparera DNA DNA (deoxiribonukleinsyra) är det ärftliga material som finns hos människor, djur och organismer. DNA finns i varje cell i vår kropp. Varje celles kärna har DNA, som rullas in i strukturer som är våra kromosomer (23 par). ”De flesta gener innehåller de […]

Läs mer